تبلیغات
توصیه های اخلاقی و معنوی - توصیه به خواندن نماز شب

توصیه های اخلاقی و معنوی
 
دستورالعمل برای سیر و سلوك الی الله و تزكیه نفس

به ادامه مطلب مراجعه شود

   

 

 امام صادق (ع) می فرمایند : " کسیکه نماز شب نمی خواند از شیعیان ما نیست "   " منبع لقاءا... صفحه 30 "

و هم چنین می فرمایند : " نماز شب این فوائد را دارد "  .

1- موجب رضای پروردگار می شود .

2- موجب دوستی فرشتگان می گردد .

 3- سنت پیامبران است .

4- نور و بصیرت در معرفت می دهد .

 5- ریشه ایمان است .

 6- سبب آسایش بدنها است .

 7-ناخوشایند شیطان است.

 ۸- اسلحه مؤمن در برابر دشمنان است .

9- موجب استجابت دعا می گردد.

10- موجب قبولی اعمال می شود . 

۱۱- باعث برکت در رزق و روزی خواهد بود .

12- بین صاحبش و فرشته مرگ شفیع است .

 13- چراغ قبر است .

14- فرش زیرین اوست .

15- پاسخگوی نکیر و منکر است.

۱۶- تا روز قیامت مایه آرامش و زائر اوست در قبر .

17- در روز قیامت سایه ای بالای سر اوست و تاجی و لباسی بر تن اوست .

18- در روز قیامت نوری است که پیشاپیش او در حرکت است .

 19- حجابی بین او و آتش می شود .

 20- حجتی بین او و خداوند متعال می گردد .

 21- میزان اعمال را سنگین می کند .

 22- گذرنامه عبور از پل صراط است .

 23- کلید درب بهشت است . (منبع لقاءا... صفحه 36-33)

علامه طباطبایی از استادشان مرحوم قاضی نقل کردند که ایشان به من فرمودند : " ای فرزند دنیا می خواهی نماز شب بخوان ، آخرت می خواهی نماز شب بخوان " .                      منبع : دین ما علمای ما  ، صفحه 38

                    تصویری ازمرحوم سید علی قاضی(ره)           

           آیت الله قاضی در سنین حدود 55 سالگی

مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی می گوید : استادم ملاحسین قلی همدانی به من فرمود : " فقط متهجّدین هستند که به مقامی نائل می گردند و غیر آنان به هیچ جایی نخواهند رسید .              منبع : " اسرارالصلوه صفحه 293 " .

                                                 تصویری از مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی

                                                                   

 

آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی - ره

                                                                 

 « موانع شب خیزی »

 مردی نزد امیرالمؤمنین (ع) آمد و عرض کرد : " من از نماز شب محروم شدم " .

علی (ع) فرموند : " تو کسی هستی که گناهانت تو را به بند کشیده است " .

امام صادق (ع) می فرمایند : "انسان گاهی دروغ می گوید و سبب محرومیتش از نماز شب می شود ، هنگامی که از نماز شب محروم شد از روزی (مواهب دنیوی و معنوی ) نیز محروم می شود .         منبع (بحارالانوار جلد 87 صفحه 137 ) .

                                                                                                               

  چگونگی خواندن نماز شب

 وقت نماز شب از نصف شب است و هر چه نزدیک شود به طلوع صبح افضل است .

نافله شب 11  رکعت است به این بیان که چهار دو رکعت به نیت نماز شب که بعد از هر دو رکعت سلام می دهد و دو رکعت به نیت نماز شفع و یک رکعت به نیت نماز وتر می خواند .

 در هشت رکعت نماز شب مستحب است که در دو رکعت اول بعد از حمد شصت توحید بخواند ، در هر رکعت سی مرتبه تا تمام شود . و یا آنکه در رکعت اول آن بعد از حمد سوره ی توحید و در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون بخواند و در شش رکعت دیگر حمد و هر سوره ی دیگر که خواهد بخواند ، و چون فارغ شود از هشت رکعت نماز شب پس بجا آورد دو رکعت نماز شفع که مستحب است در رکعت اول بعد از حمد سوره ی ناس و در رکعت دوم سوره ی فلق خوانده شود و چون از آن فارغ شد یک رکعت نماز وتر می خواند که بعد از حمد قل هوا... سه مرتبه و معوذتین (ناس و فلق ) سپس دست بر می دارد برای قنوت و دعا می خواند آنچه می خواهد ولی خوب است موارد زیر را رعایت کند .

* 1- دعا و طلب مغفرت برای چهل مؤمن اللّهُمَ اغفِر لِفُلان (که در زیر اسامی 40 تن از مؤمنین آمده است و کسی که برای 40 مؤمن دعا کند ، دعایش مستجاب می شود . )

 2- هفتاد بار استغفار ( اَستَغفِرُاللهَ رَبّی وَ اَتُوبُ اِلَیهِ ) ،

3- هفت مرتبه (هذا مَقامُ العائِذِ بِکَ مِنَ النّارِ : این جایگاه کسی است که از آتش به تو پناه آورده است ) .

4- گفتن : 300 مرتبه  ( اِلهی اَلعَفو ) و هر حاجت دیگر که داشتید بیان کنید .

 

  اسامی چهل مؤمن 


1- اللّهُمَ اغفِر لِروح الله الخُمینی  ، 2- اللّهُمَ اغفِر لِرجب علی خیاط ،

 3- اللّهُمَ اغفِر لِشیخ جعفر مجتهدی ، 4- اللّهُمَ اغفِر لِمُحَمَّدِبنِ اَحمَدِبنِ مُحَمَّدٍ ،

 5- اللّهُمَ اغفِر لِثِقَهِ الاِسلامِ الکُلَینی ، 6- اللّهُمَ اغفِر لِمُحَقِّق ،

7- اللّهُمَ اغفِر لِلشِیخ عَبّاسِ القُمّی ، 8- اللّهُمَ اغفِر لِمُحَمَّدِبنِ مَکِیٍ ،

 9- اللّهُمَ اغفِر لِمیرزاَ القُمِّیِ ، 10- اللّهُمَ اغفِر لِلحاجّ مُلّا عَلِیّ الکَنِّیِ ،

 11- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّیخ مُرتَضَی الاَنصارِیّ ، 12- اللّهُمَ اغفِر لِمَولَی مَهدِیِّ النَّراقیّ ،

 13- اللّهُمَ اغفِر لِمَولی اَحمَدِ النَّراقّی ، 14- اللّهُمَ اغفِر لِلشُوشتَری ،

 15- اللّهُمَ اغفِرلِحاجّ آقا رِضَا الهَمَدانیّ ، 16- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّیخ عَبدالنَّبّی ،

 17- اللّهُمَ اغفِر السَّیِّد مُحَمَّد کاظِمِ الیَزدیّ ، 18- اللّهُمَ اغفِر لِشَهید مَغفوُری ،

 19- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّیخ مُحَمَّد کاظِمِ الخُراسانّی ، 20- اللّهُمَ اغفِر لِلسَّیِّداَبِی الحَسَن الاِصفهانی ،

 21- اللّهُمَ اغفِر لِلعَلّامَهِ  المَجلِسِّی ، 22- اللّهُمَ اغفِر لِآیَهِ اللهِ الخوانسارِیّ ،

 23- اللّهُمَ اغفِر لِآیَهِ اللهِ البُرُوجِردیّ ، 24- اللّهُمَ اغفِر لِآیَهِ اللهِ  المیرزا مُحَمَّدتَقِیّ الشّیرازیّ ،

 25- اللّهُمَ اغفِر لِلحاجّ الشّیخ مُحَمَّد حُسَینِ الاِصفَهانّی ، 26- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ مُرتَضَی المُطَهَریّ

، 27- اللّهُمَ اغفِر للعَلّامَهِ الطَّباطبائی ، 28- اللّهُمَ اغفِر لعُثمانِ بنِ سَعیدٍ ،

29- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ البِهِشتّی ، 30- اللّهُمَ اغفِر لِحُسَینِ بنِ روُحٍ ،

 31-اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ السَّیِّد عَبدالحٌسَینِ دَستغَیب ، 32- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ الاَشرَفیِّ الاِصفَهانّی ،

 33- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ المَدَنّی ، 34- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ صَدوقی الیَزدیِّ ،

35- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ الشَیخ فَضل اللهِ النُّورِیّ ، 36- اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ الشَیخ فَضل اللهِ المَحَلّاتّی

، 37-  اللّهُمَ اغفِر لِلشَّهیدِ المُفَتِّح ، 38- اللّهُمَ اغفِر لِمُحَمَّدِبنِ عُثمانٍ ،

39- اللّهُمَ اغفِر لِآیَهِ اللهِ الشّاهروُدی ، 40- اللّهُمَ اغفِر للسَّیِّد مُحسِنِ الحَکیم .

( و یا به جای اسامی می توانید بگوئید : اللّهُمَ اغفِر لِلمُؤمِنینَ وَ المُؤمِنات وَ المُسلِمینَ وَالمُسلِمات) .

و اگر وقت تنگ باشد می توان  فقط دو رکعت شفع و یک رکعت وتر را  بخوانید .

« جهت شادی قلب آقا امام زمان (عج ) وهم چنین ظهور آن حضرت ان شاءا...

اگر مایلید از این نسخه 14کپی تهیه و به 14 نفر هدیه بنمایید .»

    التماس دعا

طبقه بندی: دستورالعمل های اهلبیت عصمت وطهارت علیهم السلام،  دستور العمل های مجرب از ارباب سلوك، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 آبان 1389 توسط عبدالله
تمامی حقوق مطالب برای توصیه های اخلاقی و معنوی محفوظ می باشد