تبلیغات
توصیه های اخلاقی و معنوی - توصیه های معنوی و دستورالعمل برای تزكیه نفس از آیت الله علی مشكینی(ره)

توصیه های اخلاقی و معنوی
 
دستورالعمل برای سیر و سلوك الی الله و تزكیه نفس

1. نمازها در اول اوقات با حضور قلب.
2. انجام نوافل همه یا اغلب آنها.
3. سخن سنجیده و راست و دور از كذب ولو به عنوان شوخی.
4. در تمام اوقات روز و شب ساعتی را به هدر و بطالت نگذرانید.
5. در وقت درس با تمام وجود گوش كنید.
6. تا مطلبی را نفهمید به مطلب دیگر نروید.

7. رفیق مناسب در بحث و منزل انتخاب كنید.
8. استادان قبل از هر درسی كلمه ای از ائمه بخوانند.
9. از شوخی بپرهیزید.
10. سخن خود را جزءِ اعمالتان حساب كنید.
11. از اول تحصیل فكرتان این باشد كه بالاتر از شیخ مفید و سیّد مرتضی باشید.
12. از لقمۀ حرام و مشتبه جداً بپرهیزید.
13.دست طمع به سوی احدی دراز نكنید.
14. در ایام تحصیل از دعا و زیارات ائمه در اوقات معیّن غفلت نكنید.
15.هر كجا هستید متّقین را پیدا كنید و از انفاس و مواعظ آنها استفاده كنید.
16.در تعقیب نماز دل به خدا دهید.

طبقه بندی: دستور العمل های آیت الله مشكینی رحمةالله علیه، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 5 آذر 1389 توسط عبدالله
تمامی حقوق مطالب برای توصیه های اخلاقی و معنوی محفوظ می باشد