تبلیغات
توصیه های اخلاقی و معنوی - توصیه معنوی و دستورالعمل برای تزكیه نفس از مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملكی تبریزی در كیفیت و كمیّت طعام

توصیه های اخلاقی و معنوی
 
دستورالعمل برای سیر و سلوك الی الله و تزكیه نفس

اى طالب قرب الهى!

سالك باید از جهت كیفیت تمام جدّ و كوشش اش در تطهیر طعامش از حرام و شبهات بوده و از آجیل خورى و خوردن اشیاء لذیذه، یك مقدار نفس را منع نماید و در این مسئله بهترش این است كه لِلِّذَّة ( به منظور لذت بردن) نخورد بلكه لِلْقُوَّه (و به منظور نیرو گرفتن براى عبادت خداى تعالى بخورد) چنان كه در كَمْ و اندازه هم، میزان اعلى همین است.

 ولى میزان وسطش این است كه خود را به آجیل خورى عادت ندهد و از افراط و تفریط در صرف لُحُوم ( گوشت ها) اجتناب نماید، كه افراطش موجب قساوت و تفریطش موجب شدت قوه غضبیه است.

آنچه میزان عدالت است، این است كه ترك را از سه روز نگذراند، و صرف را شبانه روزى دو دفعه نكند، بلكه گاهى هر دو را ترك كند.

و اما از جهت اندازه ى خوراك، میزان وسطش این است كه نه آن قدر نخورد كه از ضعف و گرسنگى خاطرش پریشان شود و نه آن قدر بخورد كه سنگینى طعام را بفهمد و میزان این را هم حكماى اخلاق چنین گفته اند كه بعد از اشتهاى كامل بخورد و قبل از سیر شدن دست بكشد.

واگر مبتدى در اول امر این یك مقدار طرف سنگینى را تقدیم نماید، ظاهراً بهتر است لاسیما اگر روزه باشد.

طبقه بندی: دستور العمل های میرزاجوادملكی تبریزی، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 5 آذر 1389 توسط عبدالله
تمامی حقوق مطالب برای توصیه های اخلاقی و معنوی محفوظ می باشد