تبلیغات
توصیه های اخلاقی و معنوی - توصیه های اخلاقی و معنوی و دستورالعمل برای تزكیه نفس از آخوند شیخ محمد بهارى همدانى(ره)

توصیه های اخلاقی و معنوی
 
دستورالعمل برای سیر و سلوك الی الله و تزكیه نفس

به ادامه مطلب مراجعه شود

 بسمه تبارك و تقدس

آنچه بر جناب آقا شیخ احمد لازم است این كه تامل درستى نماید ببیند بنده است یا آزاد؟ اگر دید آزاداست خودش مى داند هر كارى بخواهد بكند. واگر دانست بنده است و مولى دارد سر خود نیست هر كارى بكند ولو دستى حركت دهد از وى جهت آن سئوال خواهد شد و جواب درستى باید بگوید.

پس بنابراین باید سعیش در تحصیل رضاى مولایش باشد.اگر چه دیگران راضى نباشندابدا  .

غرض اصلى از خلقت حاصل نخواهد شد بجزاینكه معرفت و محبت میان عبد و مولى باش  و تحصیل تقوى محتاج بچند چیز است كه چاره ندارداز آنها:

یكى پرهیزاز معاصى است . باید معاصى را تفصیلا یاد بگیرد هر یك را در مقام خود ترك نماید.از جمله معاصى است ترك واجبات پس باید واجبات خود را هم به مقدار وسع وابتلاء به آنها یاد گرفته و عمل نماید. واین واضح است با معصیت كارى اسباب محبت و معرفت موجود نخواهد شد.اگراسباب عداوت نباشد.

اگر شیخ احمد بگوید من نمى توانم ترك معصیت بالمره بكنم لابد واقع مى شوم از گناه مثل كسى است كه گناه نكرده  مایوس ازاین در خانه نباید شد اگر چه هفتاد پیغمبر را سر برده باشد باز توبه اش ممكن است قبول شود. مولاى او قادراست كه خصماى دشمنان او را راضى كند از معدن وجود خودش جلت قدرته  .

دوم :اینكه مهماامكن پرهیزاز مكروهات هم داشته باشد به مستحباب بپردازد. حتى المقدور چیز مكروه بنظرش حقیر نیاید. نگوید: كل مكرو ه جایز بسا مى شود یك ترك مكروه پیش مولااز همه چیز مقرب تر واقع خواهد بود یا اتیان مستحب كوچكى  . واین بتامل در عرفیات ظاهر خواهد شد.

سوم : ترك مباحات است در غیر مقدار لزوم و ضرروت .اگر چه شارع مقدس خیلى چیزها را مباح كرده براى اغنیاء.اما چون درباطن میل ندارد بنده او مشغول بغیراو باشدازامورات دنیویه لذا خوب است بنده نظرا بمیل مولى این مزخرفات را تماما یا بعضها ترك نماید اگر چه حرام نباشدارتكاب آنها.اقتداء بالنبیین صل الله علیهم اجمعین و تاسیا بالائمه الطیین اطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین  .

چهارم : ترك كندماسوى الله را كه در دل خود غیراو راه ندهد. چه خوب گفته است خواجه :

نیست در لوح دلم جزالف قامت یار                چه كنم حرف دگر یاد نداداستادم

اگر جناب شیخ احمد بگوید: بااین ابتلا به معاش وزنو بچه و رفیق و دوست چطور مى شود آدم ترك ماسوى الله بكند و در قلبش غیر یاداو چیزى نباشد.این فرض بحسب متعارف بعیداست و شدنى نیست .

مى گوئیم : آن مقدارى كه تو باید ترك كنى آن هر كسى است كه ترااز یاداو جل شانه نگهدارد با آن شخص باید بمقدار واجب و ضرورت بیشتر محشور نباشى . واما هر كس كه خدا را بیاد تو بیندازد ترك مجالست او صحیح نیست حضرت عیسى على نبینا و له و علیه السلام فرمودند: معاشرت كنید با كسانى كه رویت آنها خدا را بیاد شما مى اندازد.

الحاصل : طالب خدااگر صادق باشد بایدانس خود را یواش یواش از همه چیز ببرد و همواره در یاداو باشد. مگراشخاصى را كه دراین جهت مطلوب بكارش بیاید. و آنهم بمقدار لازمه آن كار. پس با آنها بودن منافاتى با یاد خدا بودن ندارد. و محبت این اشخاص از فروع محبت الهى است

.اگر شیخ احمد بگوید:اینها حق است لیكن من بااین حال نمى توانم بجا بیاورم زیرا كه شیاطین انس و جن بدور مااحاطه كرده و متصل وسوسه مى كند. همیشه مانع اند. و ما هم كناره بالمره(یکباره) نمى توانیم بكشیم یعنى یك مرتبه نمى شوداز همه ى وسوسه ها آزاد شد  امر معاش اختلال پیدا مى كنند.از عهده خودمان هم بر نمى آییم تا كا ر به كار كسى نداشته مشغول خودمان باشیم ما كجااین حرفها كجا.

جواب مى گوییم اگر امورات آنى باشد همینطور است كه مى گویى از این هم بزرگتر مثل كوه بدوا بنظر آدم مىآید كوچك نیست لیكن اشكال در این است كه تكلیف شاق نكرده اند. پس همین قدر كه تدریجى شد دیگر كار درست مى شود مردم بتدریج باز و شاهین و سایر مرغهاى صیدى رارام كرده بدست گرفته اند.

پس ملخص كلام اینكه در هر مرتبه كه هستى آن نیم رمق كه دارى آنقدر را كه بسهولت مى توانى بعمل آورى اگر در آن مسامحه نكردى آن را بجا آوردى همچنین بر قوت تو مى افزاید. بلكه زیاده . زیرا كه فرمود تو یك وجب بیا من یك زارع . و اگر مسامحه كردى آن مقدار قوتت هم در معرض زوالست .

مثلا شب را تا صبح خوابیدى بناى بیدارى داشتى نشد. حالا كه هم اول صبحست تا ملتفت مى شوى پا شو. بین الطوعین را بیدار بودن خودش فیض علیحده و توفیقى است از جانب حضرت الله جل جلاله .این را به مسامحه بر خودت تقویت مكن . بشیطان گوش مده كه مى گوید حالا بوقت نماز صبح زیاد است قدرى بخواب غرض معلوم است .

و همچنین در مجلسى نشسته خیلى لغو و بیهوده گفتى دلت سیاه شده . اما مى توانى نیمساعت زودتر پاشوى بتدبیر و حیل . پس این نیم ساعت را از دست مده پا شو سرو و مگو چه فایده دارد من از صبح بخرابى مشغول بوده ام . باز مى توانى باین جزئى خیلى كارها را پیش ببرى انشاءالله تعالى

طبقه بندی: دستور العمل های محمد بهارى همدانى، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1389 توسط عبدالله
تمامی حقوق مطالب برای توصیه های اخلاقی و معنوی محفوظ می باشد