تبلیغات
توصیه های اخلاقی و معنوی - توصیه های اخلاقی و معنوی و دستورالعمل برای تزكیه نفس از محمد حسین الغروى الاصفهانى{کمپانی} (ره)

توصیه های اخلاقی و معنوی
 
دستورالعمل برای سیر و سلوك الی الله و تزكیه نفس

به ادامه مطلب مراجعه شود

سیدى و سندى و مولاى و معتمدى اطال الله بقاك و من كل سوء و قاك ورزقى لقاك .

مدتها بوداز مجارى حالات سعادت آیات اطلاعى نداشته واز آنجا هم كسى اطلاع نداده بود تا آنكه چند یوم (روز) قبل به زیارت رقیمه محترمه شرفیاب گردیده از صدمات وارده بر وجود محترم خیلى متاثر ولى بحمدالله كه متضمن رفع نقاهت بود شاكر واز مراحم تفقدات حضرت عالى متشكر.

بنده بر حسب وظیفه لازمه همواره بسلامى و دعاگوئى متذكر بوده و خودم هم فعلا چندى است مبتلاى به نوبه خفیفى هستم حال تحریر دواى ملین خورده ام و گاهى هم درس شب یا روز ترك شده .

بارى [ الحمدلله على كل حال از[ ذكر] سئوال شده بود اگر چه زیاداست ولى مناسب حال و مقام كه در قرآن منصوص  و در كلمات معصومین سلام الله علیهم ماثور است :

ذكر یونسیه:[ لااله الاانت سبحانك انى كنت من الظالمین] است كه نتیجه آن در خود قرآن منصوص است: فنجیناه من الغم وكذلك ننجى المومنین  . و چون غم سالك  خلاصى از سجن طبیعت است بایداین مقصد بزرگ منظور بوده باشد كه نتیجه نجات از سجن طبیعت ارتقاء به عالم قدس   است . و بدیهى است كه این قسم از نتایج تابع لقلقه لسان  نیست توجه مخصوص به مذكور لازم دارد. و فنا در مذكور نتیجه نجات از سجن طبیعت و ملازم با بقاء بالله است و مشایخ مى فرمودند كه اقلا چهارصد مرتبه ذاكر در سجده باشد كه اشرف حالات عبودیت است خیلى خوب است خورده خورده باید زیاد شود. شاید بعضى كه مى شناسید دو ساعت یا زیادتراین سجده راادامه داده اند.  بهترین اوقات وقت سحر  یا بعداز نماز عشاء كه وقت انحدار غذااست كه نه معده پر و نه چندان خالى و ضعیف است . والبته توجه به مذكور على الاتصال لازم است تا غلبه حال دست دهد و روزنه به عالم ملكوت  باز شود و نفس مجرده مشهود گردد: من عرف نفسه فقد عرف الله  

 جنابعالى كه بحمدالله موفق به ارشاد خلق و سوق آنهاالى الله هستید اگراین مطلب محض حفظ مقام ربوبیت و نگاهدارى نتایج زحمات انبیاء وائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین است منافى با آنچه عرض شد نیست . ولى مع هذا اوقات خلوات را متمحض براى حق قرار داده و در توجه بكوش تا خرمن ها گل بردارى زیاده زحمت است

 

و آنچه مشایخ طریقتى در ذكر قلبى اصرار دارند براى همین است كه در ذكر لفظى توجه تام غالبا دیر دست مى دهد ولى نقش در قلب بى توجهى یكمرتبه آن متصور نیست . پس اگر مستدام شود البته زودتر غلبه حال رخ مى دهد واین مطلبى كه عرض شد فقط براى سر توجه تام  بود نه آنكه غرض ترجیح ذكر قلبى است بلكه همین ذكر لفظى كه موافق شرع است . و همچنین نماز و دعا و زیارت هر كدام كه با توجه باشد موثراست .

دیگر آنكه هركس خداخواه است باید همیشه حاضر مع الله باشد و لسان اواز ذكراو و قلب اوازیاداو خالى نباشد ولو در بیت الخلاء كمااینكه از دستور شارع واذكارى كه در بیت التخلیه وارد شده انسان مى فهمد اهمیت یاد حق و ذكراو را.

وامثال جنابعالى كه بحمدالله موفق به ارشاد خلق و سوق آنهاالى الله هستید اگراین مطلب محض حفظ مقام ربوبیت و نگاهدارى نتایج زحمات انبیاء وائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین است منافى با آنچه عرض شد نیست . ولى مع هذا اوقات خلوات را متمحض براى حق قرار داده و در توجه بكوش تا خرمن ها گل بردارى زیاده زحمت است بنده زاده عرض دست بوسى دارد. آقازاده معظم و مكرم دامت تاییداته العالیه را عرض خلوص دارم .

والسلام علیكم و على من یلوذ بكم [حرره الجانى محمد حسین الغروى الاصفهانى

طبقه بندی: دستور العمل های آیت الله الغروى الاصفهانى{کمپانی}، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1389 توسط عبدالله
تمامی حقوق مطالب برای توصیه های اخلاقی و معنوی محفوظ می باشد