تبلیغات
توصیه های اخلاقی و معنوی - توصیه های و دستورالعمل برای تزكیه نفس برای اهل ایمان در ماه ذى الحجّة

توصیه های اخلاقی و معنوی
 
دستورالعمل برای سیر و سلوك الی الله و تزكیه نفس

به ادامه مطلب مراجعه شود

نماز دهه اول ماه ذى الحجّة

بدان كه این ماه از ماههاى شریفه است و چون این ماه داخل مى شد صُلَحاى صَحابه و تابِعین اهتمام عظیم در عبادت مى كردند و دهه اوّل آن اَیّامَش اَیّامِ مَعْلُومات است كه در قرآن مجید ذكر آن شده است و در نهایت فضیلت و بركت است و از رسول خداصَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ اله مرویستكه عمل خیر و عبادت در هیچ ایّامى نزد حق تعالى محبوبتر نیست از این دهه و از براى این دهه اعمالى است اوّل روزه گرفتن نُه روز اوّل این دهه كه ثواب روزه تمام عُمر دارد دوّم خواندن دو ركعت نماز مابین مغرب و عشاء در تمام شبهاى این دهه در هر ركعت بعد از حمد بخواندیك مرتبه توحید و آیه : وَواعَدْنا مُوسى ثَلثینَ لَیْلَةً وَاَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ میقاتُ رَبِّهِ اَرْبَعینَ لَیْلَةً وَقالَ مُوسى لاِخیهِ هرُونَ اخْلُفنى فى قَوْمى وَاَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبیلَالْمُفْسِدینَ تابا ثواب حاجیان شریك شود

 اعمال روز اوّل ذى الحجة

روز اوّل روز بسیار مباركى است و در آن چند عمل وارد است اوّل روزه كه ثواب روزه هشتاد ماه دارد دوّم خواندن نماز حضرت فاطمه عَلیهَاالسَّلام و شیخ فرموده كه روایت شده كه آن چهار ركعتست بدو سلام مثل نماز امیرالمؤ منین علیه السلام در هر ركعت حمد یك مرتبه و توحید پنجاه مرتبه و بعداز سلام تسبیح آن حضرت بخواند و بگوید: سُبْحانَ ذِى الْعِزِّ الشّامِخِ الْمُنیفِ سُبْحانَ ذِى الْجَلالِ الْباذِخِ الْعَظیمِ سُبْحانَ ذِى الْمُلْكِ الْفاخِرِ الْقَدیمِ سُبْحانَ مَنْ یَرى اَثَرَ النَّمْلَةِ فِى الصَّفا سُبْحانَ مَنْ یَرى وَقْعَ الطَّیْرِفِى الْهَوآءِ سُبْحانَ مَنْ هُوَ هكَذا وَلا هَكَذا غَیْرُهُ

دوم دو ركعت نماز پیش از زوال به نیم ساعت در هر ركعت حمد یك مرتبه و هر یك از توحید و آیة الكرسى و قَدْر ده مرتبه

سوم   بدانكه در این روز تولّد شده حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام ودر این روز به روایت شَیْخَیْن تزویج شده حضرت فاطمه باامیرالمؤمنین عَلیهِم االسَّلام روز هفتم سنه صد و چهارده وفات حضرت امام محمد باقرعلیه السلام در مدینه واقع شده و روز حُزْن شیعه است روز هشتم روز تَرْوِیَه است و روزه اش فضیلت دارد و روایت شده كه كفّاره شصت سال است و شیخ شهید غسل این روز مستحب  دانسته


  اعمال شب عرفه

شب نهم از لَیالى متبرّكه و شب مناجات با قاضى الحاجاتست و توبه در آن شب مقبول و دُعا در آن مُستَجابَست و كسى كه آن شب را به عبادت بسر آورد اجر صد و هفتاد سال عبادت داشته باشد

  اعمال روز عرفه

روز نهم روز عرفه و از براى این روز اعمال چند است اول غسل دوّم زیارت امام حسین علیه السلام كه مقابل هزار حجّ و هزار عمره و هزار جهاد بلكه بالاتر است و سوّم بعد از نماز عصر پیش از آنكه مشغول بخواندن دعاهاى عرفه شود دو ركعت نماز بجا آورد در زیر آسمان و اعتراف و اقرار كند نزد حق تعالى به گناهان خود تا فایز شود به ثواب عرفات و گناهانش آمرزیده گردد .شیخ كفعمى در مصباح فرموده مستحب است روزه روز عرفه براى كسى كه ضعف پیدا نكند از دعا خواندن و مستحب است غسل پیش از زوال و زیارت امام حسین علیه السلام در روز و شب عرفه و چون وقت زوال شد زیر آسمان رَوَد و نماز ظهر و عصر را با ركوع و سجود نیكو به عمل آورد و چون فارغ شود دو ركعت نماز كند در ركعت اوّل بعد از حمد توحید و در دویم بعد از حمد قُل یا اَیُّهَا الْكافِروُنَ بخواند بعد از آن چهار ركعت نماز گذارد در هر ركعت بعد از حمد توحید پنجاه مرتبه بخواند فقیر گوید كه این نماز همان نماز حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام است كه در اعمال روز جمعه گذشت

 اعمال شب و روز عید قربان

روز دهم روز عید قربان است و بسیار روز شریفى است و اعمال آن چند چیز است اوّل غسل است كه در این روز سنّت مؤ كد است و بعضى از علماء واجب دانسته اند دوّم نماز عید است به همان نحو كه در عید فطر ذكر شد لكن در این روز مستحب است كه افطار بعد از نماز از گوشت قربانى شود سوم خواندن دعاى ندبه است كه بعد از این خواهد آمد انشاءالله تعالى چهارم قربانى است كه سنّت مؤ كّد است    

  اعمال شب و روز عید غدیر

شب هیجدهم شب عید غدیر و شب با شرافتى است حضرت صادق علیه السلام پرسیدند كه آیا مسلمانان را عیدى هست غیر از جمعه و   اضحى وفطرفرمودبلى عیدى هست كه ازهمه مهم تراست   راوى گفت كدام عید است فرمود كه آن روزى است كه نَصْبْ كرد حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله امیرالمؤ منین علیه السلام را به خلافت خود و فرمود كه هر كه من مولى و آقاى اویم پس على مولى و آقا و پیشواى او است و آن روز هیجدهم ذى الحجّه است راوى گفت كه چه كار در آن روز باید كرد فرمود كه باید روزه بدارید و عبادت كنید و محمد و آل محمدعَلیهمُ السلام را یاد كنید و بر ایشان صَلَوات بفرستید و وصیّت كرد رسول خداصَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ اله امیرالمؤ منین علیه السلام را كه این روز را عید گرداند و هر پیغمبرى وصىّ خود را وصیّت مى كرد كه این روز را عید گردانند و در حدیث ابن ابى نَصر بَزَنطى است از حضرت رضاعلیه السلام كه فرمود اى پسر ابى نصر هر كجا كه باشى سعى كن كه روز غدیر نزد قبر مطهّر حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام حاضر شوى بدرستى كه خدا در این روز مى آمرزد از هر مرد مؤ من و زن مؤ منه گناه شصت ساله ایشان را و در این روز آزاد مى كند از آتش جهنّم دو برابر آنچه آزاد كرده است در ماه رمضان و شب قدر و شب فطر و یك درهم كه در این روز به برادران مؤ من بدهى برابر است با هزار درهم كه در اوقات دیگر بدهى و احسان كن در این روز به برادران مؤ من خود و شاد گردان هر مرد مؤ من و زن مؤ منه را به خدا قَسَم كه اگر مردم فضیلت این روز را بدانند چنانكه باید هر آینه هر روز ده مرتبه ملائكه با ایشان مصافحه كنند و بالجمله تعظیم این روز شریف لازم و اعمال آن چند چیز است اوّل روزه كه كفّاره شصت سال گناه است و در خبریست كه برابر است با روزه عمر دنیا و معادل است با صد حجّ و صد عمره دویّم غسل سیّم زیارت حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام و سزاوار است كه انسان هر كجا باشد سعى كند خود را به قبر مطهر آن حضرت برساند و از براى آن جناب در این روز سه زیارت مخصوصه نقل شده كه یكى از آنها زیارت معروفه به اَمینُالله است كه از نزدیك و دور خوانده مى شود و آن از زیارات جامعه مطلقه است نیز و در باب زیارات بیاید انشاءالله تعالى چهارم بخواند تعویذى را كه سیّد در اقبال از حضرت رسول خداصَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله روایت كرده پنجم دو ركعت نماز كند و به سجده رود و صد مرتبه شكر خدا كند روایت شده كه هر كه این عمل را بجا آورد ثواب كسى داشته باشد كه در روز عید غدیر نزد حضرت رسول خداصَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله حاضر شده باشد و با آن حضرت بیعت كرده باشد بر ولایت الخبر و بهتر آنكه این نماز را نزدیك به زوال گذارد كه حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ اله در آن ساعت امیر المؤ منین علیه السلام را در غدیر خُمّ به امامت و خلافت براى مردم نصب فرمود و در ركعت اوّل قدر و در دویّم توحید بخواند ششم غسل كند و دو ركعت نماز كند پیش از زوال به نیم ساعت در هر ركعت حمد یك مرتبه و قُلْ هُوَاللّهُ اَحَدٌ ده مرتبه و آیة الكرسى ده مرتبه و اِنّا اَنْزَلْناهُ ده مرتبه بخواند كه مقابل صد هزار حجّ و صد هزار عمره و باعث برآوردن خداوند كریم است حوائج دنیا و آخرت او را به آسانى و عافیت و مخفى نماند و بهتر آنكه بعد از این نماز این دعا را بخواند رَبَّنا اِنَّنا سَمِعْنا مُنادِیاً (( هفتم بخواند دعاء ندبه را بدانكه در این روز شریف از براى پوشیدن جامه هاى نیكو و زینت كردن و بوى خوش استعمال نمودن و شادى كردن و شاد نمودن شیعیان امیرالمؤ منین علیه السلام و عفو از تقصیرات ایشان و برآوردن حاجات ایشان و صله ارحام و توسعه بر عیال و اطعام مؤ منان و افطار دادن روزه داران و مصافحه با مؤ منین و رفتن به زیارت ایشان و تَبسّم كردن بر رویشان و هَدایا فرستادن بر ایشان و شكر الهى به جا آوردن به جهت نعمت بزرگ ولایت و بسیار فرستادن صَلَوات و اِكْثارِ در عبادات و طاعات از براى هر یك فضیلتى عظیم است و یك درهم كه كسى در این روز به برادر مؤ من خود بدهد برابر است با صد هزار درهم در غیر این روز و طعام دادن به مؤ منى در این روز مثل طعام دادن به جمیع پیغمبران و صدّیقان است و در خطبه حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام است در روز غدیر كه هركه افطار دهد مؤ من روزه دار را در شب وقت افطارش مثل آنستكه دَه فئام را افطار داده باشد شخصى برخاست عرض كرد یا امیرالمؤ منین فئام چیست فرمود صد هزار پیغمبر و صدّیق و شهید پس چگونه خواهد بود در كثرت فضیلت حال كسى كه جمعى از مؤ منین و مؤ منات را كفالت كند پس من ضامن او هستم بر خداوند تعالى امان او را از كفر و فقر الخ ...
وبالجمله فضیلت این روز شریف زیاده از آنستكه ذكر شود و این روز، روز قبولى اعمال شیعیان و روز برطرف شدن غمهاى ایشان است و این روزى است كه حضرت موسى علیه السلام بر ساحران غلبه كرده و خداوند آتش را بر ابراهیم خلیل علیه السلام سَرد و سلامت كرده و حضرت موسى علیه السلام یوشع بن نون را وصىّ خود گردانیده و حضرت عیسى علیه السلام شمعون الصّفا را وصىّ خود قرار داده و حضرت سلیمان علیه السلام رعیّت خود را بر اِستِخلافِ اصِفِ بنِ بَرْخِیا اِشهاد كرده و جناب رسول خدا صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله ما بین اصحاب خود برادرى افكنده و لهذا شایسته است در این روز عقد اخوّت با اِخوان مؤمنین


اعمال و دعاى روز مباهله    

   روز بیست و چهارم ،این روز روز شریفى است و در آن چند عمل وارد است اوّل غسل دوّم روزه سوّم دو ركعت نماز وآن مثل روز عید غدیر است در وقت و كیفیّت و ثواب و آیة الكرسى كه در نماز مباهله است تا هُمْ فیها خالِدُونَ است چهارم خواندن دعاى مباهله كه شبیه به دعاى سحرهاى ماه رمضان است

 وآخر اینکه    بدانكه روایت شده كه هر كه در یكى از ماههاى حرام سه روز متوالى كه پنجشنبه و جمعه و شنبه باشد روزه بدارد ثواب نهصد سال عبادت براى او نوشته شود

 

طبقه بندی: دستور العمل های مجرب از ارباب سلوك،  دستورالعمل های اهلبیت عصمت وطهارت علیهم السلام، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 آبان 1389 توسط عبدالله
تمامی حقوق مطالب برای توصیه های اخلاقی و معنوی محفوظ می باشد